รหัสสินค้า :B1261
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

B1261 NEC

Contact us