รหัสสินค้า :B1476
ผู้ผลิต :Sanken Electric
ประเภท : Transistor

B1476 Sanken Electric

Contact us