รหัสสินค้า :B1624
ผู้ผลิต :Sanken Electric
ประเภท : Transistor

B1624 Sanken Electric

Contact us