รหัสสินค้า :B21NM60N
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : MOSFET

B21NM60N STMicroelectronics

Contact us