รหัสสินค้า :B546A
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

B546A NEC

Contact us