รหัสสินค้า :B618
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

B618 NEC

Contact us