รหัสสินค้า :B673
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

B673 Toshiba

Contact us