รหัสสินค้า :B688
ผู้ผลิต :Korea Electronics
ประเภท : Transistor

B688 Korea Electronics

Contact us