รหัสสินค้า :B834
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

B834 Toshiba

Contact us