รหัสสินค้า :B834Y
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

B834Y Toshiba

Contact us