รหัสสินค้า :B945
ผู้ผลิต :Panasonic
ประเภท : Transistor

B945 Panasonic

Contact us