รหัสสินค้า :B975
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

B975 NEC

Contact us