รหัสสินค้า :25FXF12
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Diode

25FXF12 Toshiba

Contact us