รหัสสินค้า :BA78M05FP-E2
ผู้ผลิต :Rohm Semiconductor
ประเภท : Integrated Circuit

BA78M05FP-E2 Rohm Semiconductor

Contact us