รหัสสินค้า :BC327
ผู้ผลิต :Fairchild
ประเภท : Transistor

BC327 Fairchild

Contact us