รหัสสินค้า :BC337
ผู้ผลิต :Fairchild
ประเภท : Transistor

BC337 Fairchild

Contact us