รหัสสินค้า :BC847B
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Transistor

BC847B Philips

Contact us