รหัสสินค้า :BC847BS
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

BC847BS Philips

Contact us