รหัสสินค้า :BCV47
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Transistor

BCV47 Philips

Contact us