รหัสสินค้า :BCY59
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

BCY59 Motorola

Contact us