รหัสสินค้า :BCY59VIII
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

BCY59VIII STMicroelectronics

Contact us