รหัสสินค้า :BCY78-IX
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Transistor

BCY78-IX Philips

Contact us