รหัสสินค้า :BD138
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Transistor

BD138 Philips

Contact us