รหัสสินค้า :BD243B
ผู้ผลิต :Fairchild
ประเภท : Transistor

BD243B Fairchild

Contact us