รหัสสินค้า :BD249B
ผู้ผลิต :Bourns Inc.
ประเภท : Transistor

BD249B Bourns Inc.

Contact us