รหัสสินค้า :BD250C
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

BD250C STMicroelectronics

Contact us