รหัสสินค้า :BD3442FS
ผู้ผลิต :Rohm Semiconductor
ประเภท : Integrated Circuit

BD3442FS Rohm Semiconductor

Contact us