รหัสสินค้า :BD3814FV
ผู้ผลิต :Rohm Semiconductor
ประเภท : Integrated Circuit

BD3814FV Rohm Semiconductor

Contact us