รหัสสินค้า :BD3841FS
ผู้ผลิต :Rohm Semiconductor
ประเภท : Integrated Circuit

BD3841FS Rohm Semiconductor

Contact us