รหัสสินค้า :BD645
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

BD645 STMicroelectronics

Contact us