รหัสสินค้า :BD648
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Transistor

BD648 Philips

Contact us