รหัสสินค้า :25LC256T-I/SN
ผู้ผลิต :Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

25LC256T-I/SN Microchip

Contact us