รหัสสินค้า :BD681
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

BD681 STMicroelectronics

Contact us