รหัสสินค้า :BD682
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

BD682 STMicroelectronics

Contact us