รหัสสินค้า :BD745B
ผู้ผลิต :Power Innovations Ltd.
ประเภท : Transistor

BD745B Power Innovations Ltd.

Contact us