รหัสสินค้า :BD911
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

BD911 STMicroelectronics

Contact us