รหัสสินค้า :BDT62C
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Transistor

BDT62C Philips

Contact us