รหัสสินค้า :BDT64C
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Transistor

BDT64C Philips

Contact us