รหัสสินค้า :BDT65C
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Transistor

BDT65C Philips

Contact us