รหัสสินค้า :BDW84D
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

BDW84D STMicroelectronics

Contact us