รหัสสินค้า :BDW93
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

BDW93 STMicroelectronics

Contact us