รหัสสินค้า :BDX34B
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Power Transistor

BDX34B Philips

Contact us