รหัสสินค้า :BDX37
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Transistor

BDX37 Philips

Contact us