รหัสสินค้า :BDX53
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

BDX53 STMicroelectronics

Contact us