รหัสสินค้า :BDX53B
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Power Transistor

BDX53B Philips

Contact us