รหัสสินค้า :BDX53BG
ผู้ผลิต :ON Semiconductor
ประเภท : Transistor

BDX53BG ON Semiconductor

Contact us