รหัสสินค้า :BDX53C
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

BDX53C STMicroelectronics

Contact us