รหัสสินค้า :BDX54
ผู้ผลิต :Bourns Inc.
ประเภท : Transistor

BDX54 Bourns Inc.

Contact us