รหัสสินค้า :BDX54B
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Power Transistor

BDX54B Philips

Contact us