รหัสสินค้า :BDX63A
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Power Transistor

BDX63A Philips

Contact us